Varmuutta päätöksentekoon, valjasta tietopankkisi hyötykäyttöön – Resonanssi ratkaisee!

Varmuutta päätöksentekoon, valjasta tietopankkisi hyötykäyttöön –  Resonanssi ratkaisee!

Tervemenoa ikävä möykky rinnan alla, hyvästi ristiriidasta ärtynyt levoton mieli.

On aika ottaa omia valintoja selkeyttävä kokonaisvaltainen päätöksenteko haltuun.

Kokonaisvaltainen päätöksenteko (KOTE) yhdistää erilaisia tietämisen tapoja, analyyttisestä ajattelusta keholliseen hiljaiseen tietoon. Tämä helpottaa hyödyntämään monipuolisesti omaa kokemusta ja osaamista – sekä rakentamaan oman näköistä hyvää elämää.

Hyvä päätös sekä tuntuu hyvältä että vaikuttaa järkevältä

Olemme useammat meistä oppineet perustelemaan päätöksiämme niin sanotuilla järkisyillä. Numeroja, faktaa ja loogista päättelyä. Kun kaikki täsmää ja osoittaa samaan suuntaan on voittava vaihtoehto selvä. Vai onko aina sittenkään? Voi olla, että jokin jää kaihertamaan. Aivan kuin kaikki päätöksentekoon osallistuvat tasomme eivät olisi ihan samaa mieltä keskenään.

On myös tilanteita, jolloin päätös sekä tuntuu hyvältä että vaikuttaa järkevältä. Tulee varma ja levollinen olo kehoon ja mieleen. Kaikki valintaprosessiin osallistuneet tasot meissä resonoivat yhteisessä ymmärryksessä. Jotenkin vain tietää, että on oikealla suunnalla. 

KOTE – päätöksenteko hyödyntää ei-sanallista tietoa ja muita  tietämisen eri tasoja

Kokonaisvaltaisessa päätöksenteossa hyödynnetään tietämisen eri tasoja. Erityisen huomion kohteena on kehollinen ja ei-sanallinen tieto, joka usein jää jalkoihin helpommin sanoitettavissa (=kommunikoitavissa) oleville tietämisen tavoille. 

 Näin siitäkin huolimatta, että iso osa päätöksentekoa hyödyttävästä tiedosta, kokemuksesta ja osaamisesta avautuu parhaiten käyttöömme ei-sanallisten kanavien kautta. Tästä esimerkkinä sanonta “yön yli nukkumisesta” kiperien päätösten tekemisen yhteydessä, jolloin nukkuessamme mielemme kokonaisvaltaisesti työstää käsillä olevaa valintaa.

Visainen ongelma, haastava valinta – hyödynnä sisäistä tietopankkiasi resonanssin avulla

Sisäistä tietämistä hyödynnetään esimerkiksi oman äänen kehoresonanssia ja muita täsmäharjoitteita yhdistämällä. Kun mukaan heitetään analyyttinen ajattelu ja tunteiden havainnointi, pääsemme käsiksi omaan sisäiseen tietopankkiin ja saamme tehokkaan lähestymistavan kokonaisvaltaiseen päätöksentekoon.

Erityisen tarpeelllista tämä on silloin, kun käsillä on monimutkainen ongelma, epäselvä tilanne tai ylipäätään kokee olevansa tienristeyksessä eikä tiedä mihin suuntaan jatkaa. 

Tehokkuus paranee, kun oikea suunta kirkastuu

KOTE:n myötä kokonaisreagointikyky nopeasti muuttuvissa olosuhteissa kehittyy. Toiminta- ja keskittymiskyky paranee. Varmuus oikealla tiellä olemisesta kannattelee kaikkea tekemistä ja olemista. Eikä haittaa, vaikka tarkennusta joutuu tekemään matkan varrella – tämä on helppoa silloin, kun suunta on selvillä ja oman hyvän elämän johtotähti loistaa kirkkaana tietä valaisten.

Tervetuloa resonanssi ratkaisee – keho, tunteet ja analyyttinen ajattelu päätöksenteon tukena valmennukseen! Katso aikataulu täältä.

Tule sellaisena kuin olet, ei edellytetä mitään äänellisiä tai muitakaan ennakkotaitoja.

Valmentajina Suomen ensimmäinen coaching-tohtori FT Eija Mäkirintala ja Äänipioneeri ja -pedagogi MuM Pia Skibdahl